top of page
Kinderfysiotherapie

Bij sommige kinderen wijkt de motorische ontwikkeling af of gaat deze langzamer dan wat gebruikelijk is. Andere kinderen hebben lichamelijke klachten waardoor zij problemen hebben met bewegen.

Kinderfysiotherapie is erop gericht om de motorische ontwikkeling van deze kinderen te vergroten. De kinderfysiotherapeut  onderzoekt, analyseert, voorkomt en behandelt lichamelijke- en / of motorische problemen zodat kinderen weer zo goed mogelijk hun dagelijkse leven kunnen leiden, op school kunnen functioneren of hun sport kunnen hervatten.

Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien.

De therapie biedt het kind mogelijkheden om nieuwe ervaringen op te doen en / of negatieve ervaringen te verwerken. Binnen de veilige relatie met de therapeut leert het kind al spelend en bewegend zijn stress te reguleren, zijn emoties te verwerken en doet het kind ervaringen op met ‘nieuw gedrag’ bijvoorbeeld het leren omgaan met angst, verdriet, boosheid of pijn. 

Sensorische Integratie

Sensorische Integratie (SI) therapie/ sensorische informatieverwerking heeft  als doel prikkels, die vanuit de zintuigen bij ons binnenkomen, op een betekenisvolle manier te verwerken en te gebruiken. Zintuigen ontvangen informatie vanuit de omgeving en ons lichaam.

 

SI therapie biedt het kind en mensen in zijn omgeving zicht op hoe het kind omgaat met waarnemen en verwerken van informatie, wat hierop van invloed is en wat het kind nodig heeft om adequaat te handelen.

bottom of page