Docent

Sinds december 2018 ben ik werkzaam als docent op de opleiding voor Psychomotorische Kindertherapie. Ik geef de vakken Psychomotoriek en Bewegingsgerichte Interventies. Sinds 2020 ben ik lid van de OC van deze opleiding.

Cursus, Workshop en Training

Ik verzorg inhoudelijke cursussen, lezingen of thema avonden op maat. Vanuit een theoretische onderbouwing zijn deze met name gericht op het geven van handvatten, die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden. Doelgroepen zijn: leerkrachten, pedagogische medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen of BSO, ouders, training specifiek voor kinderen (bv. weerbaarheid) en collega’s die meer willen weten over de unieke combinatie van verschillende vakgebieden.

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Zie hiervoor de pagina contact.