top of page

Voor wie?

 

Mijn therapie richt zich op kinderen van 0-18 jaar die:

Problemen ondervinden op het gebied van de motoriek en verwerking van zintuiglijke prikkels zoals:

 • Afwijkende, houterige of trage ontwikkeling van de grove en / of  fijne motoriek.

 • Klachten van het bewegingsapparaat zoals houdingsproblemen, afwijkend looppatroon, hypermobiliteit etc.

 • Problemen in de verwerking van zintuiglijke prikkels zoals b.v. bij het waarnemen en verwerken van tast-, evenwicht-, gehoor-, visuele- en bewegingsprikkels.

 • Concentratie-, aandacht- en planningsproblemen.

 • Aangeboren aandoeningen.

 • Lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak (pijnklachten (buik-, hoofd- en gewrichtspijn), vermoeidheid, hyperventilatie, slaapproblemen en spanningsklachten).

 

  Problemen hebben op het gebied van de sociale-  en / of emotionele ontwikkeling:

 • Problemen ten aanzien van stemming en emotie zoals: boosheid, agressie, impulsiviteit, angst, paniek en piekeren.

 • Gevolgen van ingrijpende levenservaringen bijvoorbeeld: scheiding, verlies, traumatische gebeurtenissen.

 • Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen, weinig weerbaarheid, hechtingsproblemen, slaapproblemen.

 • ADHD / autisme.

 • Stress- en spanningsklachten.

 • Moeite met interactie met leeftijdsgenootjes of mensen in de omgeving.

 • Omgaan met een handicap of beperking.

Het doel

 

Door te spelen en bewegen krijgt het kind mogelijkheden zijn/ haar lichaam, gevoel  en gedachten te ervaren zodat door te doen nieuwe vaardigheden en gedrag geoefend kunnen worden.

 ‘ Hoe groter ons vermogen om subtiele, zintuiglijke, lichamelijke gevoelens waar te nemen; hoe groter het vermogen ons leven richting en vorm te geven ’ ( Bessel van der Kolk, 2016).

 

‘ Ik ben een kind en wat heb ik nodig? Beweging, Ervaring en Ontdekken met mijn hele lijf; dan pas kan ik leren! ’

bottom of page