top of page

Onderzoek

De basis van mijn therapie is het sensomotorisch- en psychomotorisch onderzoek. In dit onderzoek worden de verschillende componenten van het gedrag, waaronder de motoriek, de zintuiglijke prikkelverwerking, de biologische-, cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling, in kaart gebracht. De uitkomst van het onderzoek leidt tot een persoonlijk advies- en behandelplan.

Behandeling

In mijn behandelingen staat het bieden van veiligheid centraal. Door te spelen en bewegen met sensomotorische- en sensopatische materialen wordt de juiste alertheid gecreëerd waardoor kinderen kunnen leren. Ik werk met de volgende therapeutische middelen: bewegen, non-verbaal en lichaamsgericht spel, sensorische spelmaterialen, tekenen, praten, spelen of muziek maken.

Binnen mijn behandeling houd ik rekening met de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, de gezinssituatie en de schoolfase. Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind zijn een belangrijk onderdeel van mijn behandeling.

De ruimte

Mijn therapieruimtes bieden mogelijkheden om te  bewegen, spelen, ervaren en ontdekken. Zo kunnen kinderen zich in een veilige omgeving met sensomotorische- en sensopatische materialen ontwikkelen.

Baby met speelgoed
scheerschuim_edited_edited
bewerking foto puber
ergotherapie
kind in tunnel
bottom of page